we do the best

Saturday, June 25, 2011

MAA Takaful

MAA Takaful Mengapa MAA Takaful

MAA Takaful Berhad adalah hasil daripada usahasama yang strategik di antara MAA Holdings Berhad (MAAH) dan Solidarity Company BSC (C) dari Bahrain, iaitu salah satu syarikat Takaful yang terbesar di dunia Arab.

Pada 3 MAc 2006, Bank Negara Malaysia (BNM) telah menganugerahkan lesen Pengendali Takaful untuk syarikat usahasama diantara MAA Holdings dan Solidarity dari Bahrain. MAA Takaful telah ditubuhkan dengan modal berbayar sebanyak 100 juta dan seterusnya pada julai 2007, MAA TAkaful telah dianugerahkan lesen untuk beroperasi sebagai Pengendali Takaful Komposit. Hari ini, MAA TAkaful mempunyai kekuatan agensi melebihi 12,000.

MAA memegang 75% pegangan ekuiti di MAA Takaful Berhad, sementara itu Solidarity memegang 25% pegangan ekuiti.

Dan ingin dimaklumkan bahawa MAAH disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia Berhad. Anak Syarikat dan syarikat-syarikat bersekutunya terlibat dalam perniagaan insuran am dan insurans hayat, termasukla perniagaan persisir pantai dan reinsurans, perniagaan jual beli, pajak gadai dan kemudahan kredit yang lain, unit amanah, pengurusan -hartanah-dana dan perunding pelaburan, keselamatan dan perkhidmatan perundingan dan juga pusat dylisi amal.

MAAH juga telah mengembangkan operasinya ke Indonesia, Filipina dan Thailand melalui MAA International Assurance Ltd. (salah satu company insurans persisir pantai dalam kump MAAH. 

No comments:

Post a Comment